• Svätý Tarzícius, patrón miništrantov
    Svätý Tarzícius, patrón miništrantov

    Okrem sv. Dominika Savia je patrónom miništrantov aj o čosi menej známy ranokresťanský mučeník, sv. Tarzícius. Generácie detí a mladých si ho uctievajú pre jeho hrdinskú odvahu pri obrane Eucharistie.

    Život tohto svätca je aktuálny aj v dnešnej dobe, v ktorej síce možno nehrozí kresťanom v našich zemepisných šírkach smrť, no odvahu sme pozvaní prejavovať vo všetkých oblastiach života. Nechajme sa nadchnúť príkladom tohto chlapca a nebojme sa ho ponúknuť ďalším.

    8.8.2014, 10:25 Čítať ďalej...

Miništranti na Facebooku